Στηρίζουμε τα ΚΑΠΗ γιατί πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που έχουν ζήσει μια πλήρη ζωή, πρέπει να απολαμβάνουν και τη δικαίωση που τους αξίζει.

 Ενισχύουμε τα Πολυϊατρεία, με περισσότερες ειδικότητες, προληπτική ιατρική και δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου επισκέψεων.

  Δημιουργούμε νέους παιδικούς σταθμούς για να καλύψουμε τις ανάγκες της περιοχής.

img26

  Προτεραιότητά μας η λήψη κατάλληλων μέτρων και η ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για την έμπρακτη υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

 Στηρίζουμε και ενισχύουμε ενέργειες όπως το κοινωνικό παντοπωλείο, το κοινωνικό φροντιστήριο και το κοινωνικό φαρμακείο.

img27

 Ενισχύουμε το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και εγκαινιάζουμε Δίκτυο Άμεσης Τηλε-ειδοποίησης για μοναχικά άτομα.

img28

 Στηρίζουμε τον εθελοντισμό και τον αναδεικνύουμε σε εργαλείο πραγματικής κοινωνικής προσφοράς.

 Στα ΚΑΠΗ οργανώνουμε δραστηριότητες με τη συμμετοχή μαθητών, για αρμονική και παραγωγική συνάντηση των δύο γενιών. 

 

 Δημιουργούμε και στηρίζουμε νέες υποδομές κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως τη τράπεζα χρόνου και το κοινωνικό ανταλλακτήριο.