Ιδρύουμε Δημοτικό Γραφείο Εύρεσης Εργασίας για ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και αντιμετώπιση της ανεργίας.

 Προτεραιότητά μας η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανακούφιση του οικογενειακού προϋπολογισμού και τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας.

 

 Ενισχύουμε το Γραφείο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών πόρων και προγραμμάτων με στόχο τη διασφάλιση επιπλέον εσόδων για το Δήμο.

img22

 Προτεραιότητά μας η βελτίωση της οικονομικής θέσης του Δήμου και η ανάπτυξη μιας ρεαλιστικής στρατηγικής για το μέλλον της πόλης με όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των συνθηκών που διαμορφώνονται σαν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.

 

 Συνεργαζόμαστε με τον εμπορικό σύλλογο για την προβολή της αγοράς της πόλης με ειδικές δράσεις προώθησης.

img23

 Προωθούμε πολιτικές δια βίου μάθησης και επαγγελματικού προσανατολισμού για παροχή κινήτρων εξειδίκευσης.

img24

 Ενισχύουμε την Κάρτα Δημότη για τη στήριξη της τοπικής αγοράς, δίνοντας κίνητρα για ευρύτατη χρήση της.

img25

 Συνεργαζόμαστε με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους για τη δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και χρηματοδοτήσεων.

 Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, για να καλύψουμε τις ανάγκες του σήμερα, διαφυλάσσοντας τις ανάγκες του αύριο.