Υιοθετούμε νέες τεχνολογίες στη διοίκηση και λειτουργία του Δήμου κάνοντας πράξη τον "Ψηφιακό Δήμο", με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

 Θέτουμε σε λειτουργία τη «Γραμμή του Δημότη», εξασφαλίζοντας την ενεργητική συμμετοχή των πολιτών στις δραστηριότητες του Δήμου.

 

 

 Αναβαθμίζουμε την ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε να γίνει πιο διαδραστική, για καλύτερη ενημέρωση και εξοικονόμηση χρόνου.

img20

 Καθιερώνουμε σύστημα αξιολόγησης και μέτρησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών, με στόχο την εδραίωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης Δημότη-Δήμου.

 Εγκαινιάζουμε την ηλεκτρονική κάρτα δημότη, ως ενιαίου μηχανισμού πιστοποίησης, μέσω της οποίας οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου και θα απολαμβάνουν προσωποποιημένες υπηρεσίες ενημέρωσης και εξυπηρέτησης.